Grape Juice Vinegar

Sold By: jgbshops

In stock

ขายแล้ว : 0 ชิ้น

เครื่องดื่มผลไม้เวเนการ์ทำจากผลไม้หมักน้ำส้มสายชู การหมักที่ทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่ดีโพรไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย หมักแบบดั้งเดิม ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่นและไม่ใส่วัตถุกันเสีย รสเปรี้ยวกลมกล่อมและรสชาติกลิ่นผลไม้หอมทำให้น่าทาน

เครื่องดื่มผลไม้เวเนการ์ทำจากผลไม้หมักน้ำส้มสายชู การหมักที่ทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่ดีโพรไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย หมักแบบดั้งเดิม ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่นและไม่ใส่วัตถุกันเสีย รสเปรี้ยวกลมกล่อมและรสชาติกลิ่นผลไม้หอมทำให้น่าทาน

วิธีใช้

เจือจางน้ำ 3 ถึง 5 เท่า หรือเครื่องดื่มอื่นอย่างกาแฟและน้ำผลไม้

Refund Reason

Main Menu